Senior Adviseur Omgevingsbeheer

Petrochemical Pipeline Services (PPS-Pipelines) is eigenaar en exploitant van 335 km aan pijpleidingen vanaf de havens van Antwerpen en Rotterdam naar Sabic site, Chemelot te Geleen. PPS-Pipelines is dienstverlener voor ca. 1.000 km aan petrochemische pijpleidingen in Nederland, België en Duitsland. De belangrijkste diensten zijn transport management, integriteit management en omgevingsbeheer.

 

Functieomschrijving

De Senior Adviseur Omgevingsbeheer maakt deel uit van de afdeling Third Party Affairs (TPA) binnen PPS-Pipelines. Het TPA team stelt alles in het werk om verstoringen in het pijpleidingtransport door activiteiten van derden te voorkomen en in het behouden van een ongestoorde ligging. Binnen de afdeling zijn urban planners, pipeline controllers en een leidinginformatiecentrum actief om werken van derden in de nabijheid van de leidingen te sturen, beoordelen en begeleiden. De Senior Adviseur werkt nauw samen met de andere afdelingen binnen PPS-Pipelines en onderhoudt een intensief extern netwerk. De Senior Adviseur is een expert in pijpleiding- en omgevingsmanagement, zij/hij werkt samen en communiceert met nationale, lokale overheden, grondeigenaren, klanten en branchegenoten. De Senior Adviseur beheert milieuprojecten rond pijpleidingen (bijv. externe veiligheid, bodemsaneringen en milieuvergunningen).

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Omgevingsbeheer voor de beheerde pijpleidingtracés in Nederland en België.
 • Verantwoordelijk voor het toetsen van de bedrijfsactiviteiten in Nederland en België aan de pijpleiding en milieu wet- en regelgeving en het nakomen van de
  verplichtingen en eisen uit deze wet- en regelgeving.
 • Beheer van vergunningen, kadastergegevens en eigendomsrechten.
 • Managen van milieuprojecten (externe veiligheid, Kwantitatieve Risicobeoordelingen / QRA), bodemsaneringen, milieu- en omgevingsvergunningen) in Nederland en België.
 • Uitvoeren en beheren van public awareness programma's.
 • Anticiperen op en beïnvloeden van ontwikkelingen in wetgeving op het gebied van externe veiligheid en pijpleidingbeheer in Nederland en België.
 • Definiëren en uitvoeren van acties om verstoring van de ongestoorde ligging van de pijpleidingen door activiteiten van derden te voorkomen.
 • Effectief relatiebeheer met overheden, klanten en andere stakeholders om de ongestoorde ligging voor de beheerde pijpleidingen op lange termijn te
  waarborgen.

 

Competenties

 • Bachelor diploma, bij voorkeur met een richting milieu of ruimtelijke ordening.
 • Sterke kennis van milieuwetgeving en externe veiligheid in België en Nederland.
 • Sterke kennis van pijpleidingwetgeving in België en Nederland is een pré.
 • Verbinding tussen mensen; effectieve samenwerking.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels.
 • Effectieve communicatie- en presentatievaardigheden en het vermogen om effectief te beïnvloeden en om te gaan met culturele verschillen.

 

VERDERE INFORMATIE

De standplaats van de Senior Adviseur Omgevingsbeheer is Elsloo met gemiddeld 20% reizen binnen België en Nederland.

 

Geïnteresseerd in de functie, gelieve jouw C.V. en motivatie brief in te sturen via de applicatie.
Voor additionele vragen kan je terecht bij onze recruiter Anke Bovens via email Anke.Bovens@SABIC.com

 

Dear applicant, please take note of the following before applying: SABIC is specifically looking for candidates who live within a maximum radius of 80km from the Dutch site in Geleen, or are willing to relocate. Besides location, we would also like to point out that due to SABIC's safety regulations, it is necessary that you speak the Dutch language, (min. level 2). Without being able to meet the location requirement and without knowledge of the Dutch language there is no point in applying, otherwise we look forward to receiving your application.